Informace

Aktuální jídelníček naleznete na: https://www.strava.cz/strava5/Jidelnicky?zarizeni=3856

RÁMCOVÝ PLÁN AKCÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI

září
adaptační program
informativní schůzky pro rodiče ve třídách

říjen
dýňování, jablíčkobraní, bramboriáda, Halloween
sběr kaštanů a podzimních plodů pro myslivce

listopad
podzimní tvoření s rodiči
hrabání listí

prosinec
Mikuláš (spolupráce se ZŠ Terera)
vánoční dílničky pro děti a rodiče
nadílka pro děti

leden
informativní schůzka pro rodiče s uč. 1. tříd ZŠ 
návštěva předškoláků v ZŠ Terera, Helsinská, Mozartova

únor
karneval
návštěva 1. tříd v MŠ

březen
Barevný den (vítáme jaro)
předčítání z knih (rodiče, prarodiče)

duben
velikonoční keramické tvoření
zápis a Dny otevřených dveří do základních škol (1. – 30.4.)
čarodějnický rej v MŠ

květen
Den matek – posezení s maminkami
školní výlet
zápis do mateřské školy (2. – 16.5.)
informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

červen
zahradní párty s pasováním školáků
poslední přespání v MŠ

1x     měsíčně divadelní představení přímo v MŠ – viz příloha
2x    fotografování dětí (zima, jaro)

a jiné edukační a zážitkové programy dle aktuální nabídky:

Sokolníci nebo myslivci
Voňavé hádanky
Policie, Hasiči, Letecká záchranka
prohlídky historického centra města s průvodcem (MMOl-kočička Ola)
knihovna
písečná animace
planetárium
fyzikální pokusy

každodenní kontakt při předávání dětí učitelce (ráno, odpoledne)
možnost domluvení konzultace s uč., řed.
nabídka spolupráce a kontaktů s PPP, logopedem
bezplatné vyšetření zraku (spolupráce se zřizovatelem – Lví očko)

spolupráce a spoluúčast při zajišťování sportovních aktivit
spolupráce a spoluúčast na oslavách narozenin dětí
spolupráce rodičů při zapojení MŠ do projektů
sběr víček pro Lukáška, Matýska
sběr papíru, hrabání listí

sponzoring
iniciativní nápady, náměty a připomínky ze strany rodičů

ZAČÁTEK A OBDOBÍ ADAPTACE – VAŠE DÍTĚ JE POPRVÉ V MŠ

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:

 • vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s „novou autoritou“ – paní učitelkou
 • odloučení od rodičů

1. Jak dítěti pomoci?

 • Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.
 • Přibalte mu mazlíčka na spaní.
  Dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného plyšáčka. Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ po domluvě rodičů s učitelkami. Jedná se o hračky, ke kterým mají citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí
 • Používejte stejné rituály
  Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je, pokud možno, ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce
  Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte
 • Buďte citliví a trpěliví
  Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
  Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností – vy práci, vaše dítě školku
 • Komunikujte s učitelkou
  Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte
  Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, naslouchejte mu, jaké má zážitky – informace si však nevynucujte
 • Do prostor mateřské školy máte kdykoli přístup po osobní domluvě s paní učitelkou

2. Co byste nikdy, neměli dělat…

 • Nenechte se obměkčit – buďte důslední.
  Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém
 • Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“
 • Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská.
  Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a neříkejte mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

3. Co by dítě mělo umět…

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (s tkaničkami pomůže p. učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané či označené)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 • samo se najíst lžící
 • pít ze skleničky
 • umývat si ruce mýdlem utírat se do ručníku, používat kohoutek
 • používat záchod (včas si dojít, utírat si zadeček (učitelka pomůže, pleny a nočníčky jsou nepřípustné!)
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládat chůzi po schodech (mělo by zvládnout střídat nohy při chůzi ze schodů)