Jindřiška Řeháčková

Zápis do mateřské školy 2020

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole (vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s COVID-19) v termínu: 4. 5. – 5. 5. 2020 na www.msdelnickaol.cz naleznete tiskopisy ke stáhnutí (Žádost a Čestné prohlášení) vyplněné dokumenty je možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy – uf3knbj e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze …

Zápis do mateřské školy 2020 Pokračovat ve čtení »

Zápisy do základních škol 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády (Covid-19) budou letošní zápisy probíhat v dubnu BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ. Termín zápisu stanovuje ředitel ZŠ. Sledujte proto stránky základní školy, do které chcete své dítě přihlásit. Podrobnější informace vydalo ministerstvo na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základní školy zapsat dítě narozené do 31. 8. 2014 …

Zápisy do základních škol 2020 Pokračovat ve čtení »